Palyatif Bakım
18 Haziran 2019

   Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spiritüel gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşımdır.

   Palyatif bakım gerektiren hasta grupları, sekel bırakmış olan sinir ve kas hastalığı olan hastalar, son evre kanser hastaları, ileri evre kalp yetmezliği olan hastalar, ileri evre solunum yetmezliği olan hastalar, doğuştan sekeli olan bakım gerektiren hastalar, Alzheimer, ileri evre demans, çeşitli nedenlerle yatalak veya hareket kısıtlılığı olan, evde bakımında zorluk yaşanan hastalardır.

   Palyatif bakım merkezinde yapılan tedavi ve bakımlar, tedaviye dirençli ağrıları olan hastaların ağrılarının dindirilmesi, hastanın kişisel hijyen gereksinimlerinin karşılanması, hareketsiz hastalarda yatak yarasının gelişmesinin engellenmesi için aralıklı pozisyon verilmesi ve yatak yaraları ile gelen hastalar için yara bakımının uygulanması, hasta/hasta yakınlarına gerekli psikolojik ve manevi desteğin sağlanması (Manevi Destek Birimi), hareket kısıtlılığı olan hastalara fizyoterapi desteğinin sağlanması, solunum destek tedavisinin verilmesi, uyku bozukluğu ve beslenme problemlerinin düzenlenmesi, kronik hastalıklarının getirdiği sekonder semptomların tedavisi yapılmaktadır.