Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ve YardımcılarıDilek ŞENER (Sağlık Hizmetleri Müdürü)

Halil KAÇAR (Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı)