Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ve YardımcılarıDilek ŞENER (Sağlık Hizmetleri Müdürü)

Pınar MERMER (Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı)

Abdurrahman ÇELİK (Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı)