Değerlerimiz


Kalite standartları çerçevesinde ve toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak
tevazu, samimiyet, dürüstlük, işbirliği, hakkaniyet, adalet, şeffaflık ve güvenilirlik doğrultusunda
hasta, çalışan güvenliği ve memnuniyetini önemseyen hizmet sunmaktır.