Amaçlarımız


Hasta ve yakınlarının güvenliğini ve memnuniyetini sağlamak
Güçlü kurum kültürüne sahip “öğrenen kurum” olmak
Çalışan mutluluğunu ve güvenliğini artırmak
Yeni hizmet ve teknolojileri uygulamak
Mali yapıyı sürdürebilir kılmak