Idari Mali Işler Müdürü Ve YardımcılarıTahsin Karabulut
İdari Mali İşler Müdürü


Murat Bulut
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı


Muttalip Üzmez
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı


Abdullah KAĞANOĞLU
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

© Kocaeli Devlet Hastanesi 2017